Systeemtheoretische coaching en managementvaardigheden

Systeemtheoretische coaching

Een manager of leidinggevende begeeft zich per definitie in een ingewikkeld krachtenveld, waarin er steeds een persoonlijk appel op hem gedaan wordt. Een fijn gevoel voor context, verhoudingen en groepsdynamiek zijn in dergelijke functies essentieel. Systeemtheoretisch coachen gaat dus niet over time-management, maar juist over hoe het komt dat je het zo druk hebt, niet over technieken voor stress-reductie, maar over de analyse van je ingenomen positie en niet over onderhandelingstechnieken, maar hoe je gekozen rol bepalend is voor het leiding geven aan een team. Tijdens de coaching wordt daarom aan de hand van zelf opgedane ervaringen steeds geanalyseerd hoe o.a. positionering, begrenzing en het aannemen van een rol van invloed is op het dagelijks werk en de dilemma’s die daarin een rol spelen.


Systeemtheoretisch managen in de zorg

Behalve individuele coaching, kan er ook gekozen worden voor een managementtraject, waarin de belangrijkste systeemtheoretische vaardigheden centraal staan. Ook een instelling, een afdeling of een team is immers een systeem en alle krachten die er in gezinnen (kunnen) spelen, komen ook in een instelling zelf voor. Voor een manager kan het verrijkend zijn om ook systeemtheoretische technieken in zijn leidinggeven te gebruiken. Het systeemtheoretisch model geeft ook aan een leidinggevende kaders waarbinnen hij zijn handelen kan sturen (zie als voorbeeld onderstaand schema).
Schematische weergave van een systeemtheoretisch model voor leidinggevenden.
In deze cursus leren managers om via systeemtheoretische begrippen als positie, functie en circulariteit grip te krijgen op de systemen die zij aan moeten sturen.
    © 2023 Steven Pont  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Webdesign: Unity-X