Supervisie

Supervisie per dagdeel

Het dagelijks werk van een jeugdhulpverlener is vaak solistisch. Aan de ene kant is dat aantrekkelijk, maar het gevaar is dat collega-professionals niet direct kunnen waarnemen wat je eigenlijk doet. Een van de manieren waarop dat probleem op te lossen is door deel te nemen aan een supervisiegroep.


In een supervisiegroep brengt iedere deelnemer casuĂŻstiek in, waarna we de analyse en de gekozen interventies met elkaar bespreken. Dit kan zowel binnen een instelling gebeuren, als op een neutrale plaats met deelnemers van verschillende instellingen.


Zaken die aan de orde zullen komen zijn o.a.;
• de sterke- en aandachtspunten van de hulpverlener
• persoonlijke voorkeuren van de hulpverlener
• de systeemanalyse
• gemaakte methodische keuzes
• interventies
• plannen van behandelingen
    © 2023 Steven Pont  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Webdesign: Unity-X